Gemeentesecretaris

Philip Lefever
Waarnemend gemeentesecretaris
Tel: 055 48 05 83

Taken

  • algemene leiding gemeentelijke diensten, hoofd managementteam
  • hoofd van het gemeentepersoneel, bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer
  • staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid
  • staat in voor de interne controle na overleg in het managementteam met de financieel beheerder
  • adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak
  • organiseert de behandeling van de briefwisseling en het beheer van het gemeentearchief
  • staat in voor het al dan niet verlenen van een uitdrukkelijke betaalopdracht bij uitgaven (= bevestiging dat de uitgave al dan niet regelmatig is)
  • verantwoordelijke openbaarheid van bestuur
  • vormingscoördinator

 
 


            Meldingen   Sitemap   Contact    

© 2017 Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory