Bekendmaking openbaar onderzoek voorlopige bescherming Gemeenteschool Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem)

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

1.    Onderwerp:

Op 1 maart 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van de Gemeenteschool in Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem).

2.    Periode:

Het openbaar onderzoek loopt van 17 maart 2018 tot en met 16 april 2018.

3.    Inzage:

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

  • de dienst stedenbouw van de gemeente Zwalm, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm.
  • of kunnen digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het Agentschap Onroerend Erfgoed , Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.

4.    Opmerkingen of bezwaren:

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij de dienst stedenbouw van de gemeente Zwalm, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm.

Dat kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.


 


            Meldingen   Sitemap   Contact    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory