Enquête tevredenheid en communicatie politiezone Brakel

Jouw politieambtenaar maakt, binnen het kader van de zijn toegekende opdrachten, dagelijks van jouw zaak zijn taak. Het commissariaat is recent volledig vernieuwd maar het is belangrijk dat onze politiezone mee evolueert met de digitalisering van de maatschappij, met als hoofddoelstelling informeren.

Politiezone Brakel wil haar betrokkenheid ten aanzien van de burger verhogen en dit door beter te informeren en behoeftegericht te werken. Aan de hand van deze enquête zullen wij trachten te meten waar verbeteringen mogelijk zijn in het delen van informatie. Zo wensen wij je te informeren over bijvoorbeeld onze acties en evenementen. Daarnaast willen we ook verantwoording afleggen over onze werking. Dit alles in het kader van de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan volgens de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg.

Jouw mening is belangrijk!
Je kan de enquête online invullen op:  https://www.enquetesmaken.com/s/enquetepolitiezonebrakel


 


            Meldingen   Sitemap   Contact    

© 2017 Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory