Openbaar onderzoek – Straatnamen ruilverkavelingswegen Zwalm

  Facebook  Twitter  Email  Print
Verschillende (ruilverkavelings)wegen op het Zwalmse grondgebied hebben nog geen straatnaam gekregen. Dit kan zeer verwarrend zijn voor het maken van meldingen voor het vinden van een locatie door bijvoorbeeld hulpdiensten.
Door opzoekingen in de oude atlas der buurtwegen en het kadaster werd voor deze onbenoemde straten een suggestie tot straatnaam gekozen en dit in overleg met de heemkundige kring. De mogelijkheden werden reeds aan de Zwalmse bevolking voorgelegd in verschillende edities van ons gemeentelijk infoblad het afgelopen jaar.
De gemeenteraad stelde op 29 november 2017 de voorlopige namen van deze ruilverkavelingen vast. Deze voorlopige namen werden ook voor definitief advies voorgelegd aan de cultuurraad.
Deze naamgevingen zijn volgens de procedure uitgewerkt in de regelgeving ook onderworpen aan een openbaar onderzoek door de Zwalmse bevolking. Pas na dit openbaar onderzoek en het advies van de cultuurraad zal de naamkeuze opnieuw voor definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Dit openbaar onderzoek loopt nog tot 12 januari 2018. Je kan de volledige lijst van voorgestelde straatnamen en de bijhorende plannetjes consulteren via www.zwalm.be/straatnamenrvk