Rekening 2016 goedgekeurd : Zwalm investeert in haar burgers en mensen

Op de gemeenteraad van 24 mei 2017 werd zowel de rekening van het OCMW als de gemeente van het jaar 2016 goedgekeurd .
Hieronder de geconsolideerde cijfers die duiden op een zeer gezonde financiële toestand en ruim overschot van de ontvangsten op de uitgaven (autofinancieringsmarge). Ook het gecumuleerd resultaat is zeer goed te noemen. Dit laatste geeft aan hoeveel eigen middelen er ter beschikking zijn voor de financiering van de geplande investeringen. Hoe hoger ook de autofinancieringsmarge, hoe hoger de capaciteit om met eigen middelen te investeren.

 

gemeente 2016

OCMW 2016

totaal "ZWALM" 2016

exploïtatie-uitgaven

6.237.521

651.079

6.888.600

exploïtatie-ontvangsten

7.606.759

690.596

8.297.355

saldo expl

1.369.239

39.517

1.408.755

investeringsuitgaven

3.110.237

1.534

3.111.771

investeringsontvangsten

1.783.907

 

1.783.907

saldo inv

-1.326.331

-1.534

-1.327.864

andere ( kap bewegingen m.b.t. leningen )

-386.646

0

-386.646

resultaat boekjaar

-343.738

37.983

-305.755

resultaat vorig boekjaar

9.180.472

636.425

9.816.897

gecumuleerd resultaat / kasevenwicht ( excl bestemde gelden )

8.836.734

674.408

9.511.142

autofinancieringsmarge

1.066.826

39.517

1.106.342

 

Bij de investeringen betroffen de belangrijkste uitgaven: de aanleg van onze recreatiesite aan de sporthal (met multifunctioneel sportveld, skateterrein, Finse piste, ...), de subsidiëring van het kunstgrasveld en de verbeterde kleedkamerinfrastructuur van voetbalclub SK Munkzwalm, de politiezone te Brakel, ons aandeel in allerlei nieuw materiaal voor de brandweerzone Vlaamse Ardennen, vernieuwingen openbare verlichting, wegenis- en rioleringswerken te Roborst en Sint-Denijs-Boekel, de aanleg van slijtlagen op diverse wegen, de aanleg in kader van de verkeersveiligheid van de schoolomgevingen in Hundelgem en Sint-Maria-Latem, de aanleg van het fietspad langsheen de Wijlegembeek, de aanleg van het pleintje aan de Marlboroughstraat te Sint-Blasius-Boekel, diverse ICT-investeringen (denken we maar aan de nieuwe website), de aankoop van een vrachtwagen en een zit- en frontmaaier voor de groendienst, investeringsbijdragen aan de restauratie van ons erfgoed met o.a. de restauratie van de Wijlegemkapel en de kerk van Hundelgem.  De hierboven vermeldde projecten werden volledig gerealiseerd of zijn in uitvoering.

Daarnaast zijn er uiteraard nog de uitgaven voor de gewone werking van al onze ondersteunende diensten en dienstverlening waaronder onze dienstverlening inzake vrije tijd ( sport, cultuur, jeugd, speelpleinwerking, sportkampen,... ), Streekpunt Zwalm, de vele werken aan wegenis en groen in eigen beheer, onze administratieve dienstverlening (identiteitskaarten, reispassen, afgifte vergunningen inzake milieu en stedenbouw, ... ), afvalophaling en containerpark, werkingstoelagen aan OCMW-politie-brandweer-eredienst-TMVW (rioolbeheer) en zo veel meer.

Zoals reeds eerder ook meermaals gecommuniceerd , worden er deze legislatuur geen leningen aangegaan. De gemeente financiert alles volledig met eigen middelen waardoor ook de uitstaande schulden uit het verleden verder dalen tot op een niveau bij de laagste in Vlaanderen! Samen met een zeer laag belastingsniveau - die per inwoner bekeken bij de 10% laagste van Vlaanderen hoort - maakt het dit plaatje nog mooier. De Zwalmse burger krijgt waar voor zijn centen. Kortom, een gezond financieel beleid gecombineerd met een gezond investeringsbeleid en een goede dienstverlening. Wij investeren in positieve projecten voor de toekomst. De cijfers tonen dit ook duidelijk aan.

 

De volledige rekening 2016 kan je raadplegen op deze pagina

  


            Meldingen   Sitemap   Contact    

© 2017 Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory