Sla je slag met de tankslag!

Gemeente organiseert collectieve sanering
 
De afgelopen jaren zijn veel verwarmingsinstallaties overgeschakeld van mazout op aardgas. Hierdoor zitten heel wat woningen met een stookolietank die niet meer in gebruik is. Deze tanks blijven onbeheerd in de grond zitten of naast de woning staan. Een van de redenen vormt vaak de hoge kostprijs voor het reinigen en verwijderen van de tank. Op lange termijn vormen deze tanks echter een risico op vervuiling van de bodem en het grondwater. Volgens de wetgeving moet een oude stookolietank geledigd en gereinigd worden. Vervolgens moet de tank verwijderd of opgevuld worden met een inert materiaal.
 
Om de kosten voor het buiten gebruik stellen van de tanks te drukken, organiseert de gemeente Zwalm een intergemeentelijke ‘tankslag’ samen met Horebeke, Oudenaarde en de Intergemeentelijke samenwerking voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie (Solva). Een tankslag is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen kan een sanering tegen voordelige tarieven uitgevoerd worden. De samenaankoop start in het voorjaar 2016.

Heb je interesse voor de sanering van je tank?
Je kan je vrijblijvend inschrijven door het ingevuld inschrijvingsformulier te bezorgen aan Solva. Het formulier kan je downloaden op de website van Solva en op de

gemeentelijke website. Ook op de milieudienst van de gemeente Zwalm helpen we je graag verder. Op do 4 februari 2016 kan je terecht op onze gratis infoavond in het gemeentehuis van Zwalm om 20 u.

Wil je mee beslissen?
De keuze van de firma’s gebeurt door een werkgroep. Wil je deel uitmaken van deze werkgroep? Duid dit dan aan bij je inschrijving. Je krijgt een persoonlijke uitnodiging voor deze werkgroep een week vooraf. De firma('s) die gekozen wordt (worden), komen zichzelf en hun werkwijze voorstellen op een tweede infoavond, waarvan de datum nog niet vastligt. En je kan op deze avond meteen contacten leggen om een offerte te laten opmaken.

Voor meer informatie kan je terecht op onze infoavond op donderdag 4 februari 2016 in het gemeentehuis van Zwalm om 20.00 uur. De infoavond is gratis. Wel graag vooraf een seintje als je aanwezig zal zijn (milieu@zwalm.be of 055 48 05 70).
Meer informatie nodig?
Milieudienst Zwalm: 055 48 05 70, milieu@zwalm.be of tanksanering@so-lva.be


 


            Meldingen   Sitemap   Contact    

© 2017 Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory