Openbaar onderzoek straatnamen ruilverkavelingswegen


Verschillende (ruilverkavelings)wegen op het Zwalmse grondgebied hebben nog geen straatnaam gekregen. Dit kan zeer verwarrend zijn voor het maken van meldingen voor het vinden van een locatie door bijvoorbeeld hulpdiensten.
Door opzoekingen in de oude atlas der buurtwegen en het kadaster werd voor deze onbenoemde straten een suggestie tot straatnaam gekozen en dit in overleg met de heemkundige kring. De mogelijkheden werden reeds aan de Zwalmse bevolking voorgelegd in verschillende edities van ons gemeentelijk infoblad het afgelopen jaar.
De gemeenteraad stelde op 29 november 2017 de voorlopige namen van deze ruilverkavelingen vast. Deze voorlopige namen werden ook voor definitief advies voorgelegd aan de cultuurraad.
Deze naamgevingen zijn volgens de procedure uitgewerkt in de regelgeving ook onderworpen aan een openbaar onderzoek door de Zwalmse bevolking. Pas na dit openbaar onderzoek en het advies van de cultuurraad zal de naamkeuze opnieuw voor definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Dit openbaar onderzoek loopt nog tot 12 januari 2018. Je kan de volledige lijst van voorgestelde straatnamen en de bijhorende plannetjes hier consulteren.
 
Je kan bezwaren, opmerkingen,... sturen naar:
College van burgemeester en schepenen Zwalm
Zuidlaan 36
9630 Zwalm
En dit tot 12 januari 2017

 

 

gelegen

 nr

naam

van

tot

1

Schuisplankweg

Schoolstraat

gebied Neerwelden

2

Meelgracht

Langemuntestraat

Biesstraat

3

De Vlaander

Langemunte

Hemelrijk

4

Holweg

Paulatemstraat

Beerlegemsebaan

5

Beklos

Beerlegemsebaan

Munkbosbeek

6

Koutergat

Brouwerijstraat

'doodlopend'

7

Langewegeling

Dikkelsebaan

Koekebeek (Zottegem)

8

Holvarent

Steenweg

Koekebeek (Zottegem)

9

Vleesstraat

Stationsstraat

Vleesstraat (Oudenaarde)

10

Hekkeveld

Stationsstraat

Hazenlos *

11

Hazenlos

Biestmolenstraat

Dries

12

Grootveldweg

Dries

Wafelstraat

13

Riddersput

Wafelstraat

Neerkouter

14

Ridderslos

Neerkouter

Wafelstraat

15

Gavelink

Zijpgrachtstraat

'doodlopend'

16

Heksenmeers

Hundelgemsebaan

Krekelstraat (nr. 1)

17

Lindeken

Heksenmeers *

Pontweg *

18

Ten Bergekouter

Krekelstraat

Lindeken *

19

Pontweg

Krekelstraat

Lindeken *

20

Weede Meersen

Moldergem

Moldergem

21

Bronweg

Terweeënstraat

Wijlegem

22

Ketse

Terweeënstraat

Wijlegem

23

Neerbostweg

Rekegemstraat

Herpelstraat

24

Wijkhuis

Zuidlaan

Borstekouterstraat

25

Jagersbos

Rijkekleie

'doodlopend'

26

Heuverstraat

Boekelbaan

'doodlopend'

27

Maesegem

Kouteren

Wijlegem

28

Lindeveld

Kouteren

Wijlegembeek

29

Gerrestraat

Zuidlaan

Kloosterstraat

30

Daalveld

Steenland

Vijflindenlaan

31

Molenhoek

Vijflindenlaan

Sint-Annastraat

32

Paardekouter

Kamperstraat

Groenstraat

33

Bergketse

Kamperstraat

Groenstraat* = nog definitief vast te stellen


 De administratie:
Zuidlaan 36
grondgebiedzaken@zwalm.be
 
Gemeentelijke loods:
Zuidlaan 79

Openingsuren

Na afspraak

            Meldingen   Sitemap   Contact    

© 2017 Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory