Algemeen aanvraagformulier voor evenementen

Voor welke evenementen?

Een optocht, stoet, georganiseerde wandelingen, auto-, motor- of fietstochten, sportmanifestaties, buurtfeesten, enz. op het openbaar domein

Een evenement dat doorgaat in een gemeentelijke infrastructuur (feestzaal, sporthal,…) of in een privaat gebouw of terrein, waarbij eventueel beroep gedaan wordt op de uitleendienst van de gemeente en waarvoor eventueel bijkomende vergunningen (zoals afwijking op geluidsnormen) nodig zijn.

Hoe indienen?

Het algemeen aanvraagformulier dient steeds ondertekend te worden ingediend 6 weken voor de aanvangsdatum bij de cel evenementen: Rebecca Dom – Zuidlaan 36 – 9630 Zwalm, door afgifte of per mail naar evenementen@zwalm.be.
Naargelang de aard van het evenement dienen één of meerdere bijlagen te worden toegevoegd. Het algemeen aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Andere aanvraagformulieren nuttig voor de organisatie van een evenement

De organisatie van je evenement is pas geslaagd als je je verantwoordelijke neemt en met alles rekening houdt.
 Zuidlaan 36
055 48 05 93
Van 16/03/2020 tot en met 05/04/2020 wordt enkel op afspraak gewerkt (een afspraak kan je telefonisch maken op 055 49 91 91). De dienst blijft wel telefonisch en via mail beschikbaar.


Rebecca Dom
Administratief medewerker

Nico Melkebeke
Technisch beambte

            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory