Algemeen aanvraagformulier voor evenementen

Voor welke evenementen?

Een optocht, stoet, georganiseerde wandelingen, auto-, motor- of fietstochten, sportmanifestaties, buurtfeesten, enz. op het openbaar domein

Een evenement dat doorgaat in een gemeentelijke infrastructuur (feestzaal, sporthal,…) of in een privaat gebouw of terrein, waarbij eventueel beroep gedaan wordt op de uitleendienst van de gemeente en waarvoor eventueel bijkomende vergunningen (zoals afwijking op geluidsnormen) nodig zijn.

Hoe indienen?

Het algemeen aanvraagformulier dient steeds ondertekend te worden ingediend 6 weken voor de aanvangsdatum bij de cel evenementen: Rebecca Dom – Zuidlaan 36 – 9630 Zwalm, door afgifte of per mail naar evenementen@zwalm.be.
Naargelang de aard van het evenement dienen één of meerdere bijlagen te worden toegevoegd. Het algemeen aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Andere aanvraagformulieren nuttig voor de organisatie van een evenement

De organisatie van je evenement is pas geslaagd als je je verantwoordelijke neemt en met alles rekening houdt.
Raadpleeg dus deze pagina's of je werkelijk aan alles gedacht hebt:
Aanvraag tot gebruik van gemeentelijke gebouwen of lokalen
Aanvraag voor de gemeentelijke uitleendienst
Aanvraag voor afvalcontainers bij activiteiten
Aanvraag afwijking geluidsnormen
Aanvraag vergunning tot het plaatsen van bewegwijzering en/of publiciteitsborden langs gemeentewegen
Aanvraag houden kampvuur/afschieten vuurwerk
Aanvraag voor subsidie ter ondersteuning van de buurtcomités
Rommelmarkt, garageverkoop, kerstmarkt, occasionele verkoop, ...
Drankvergunning
Aanvraag voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten