Laat je stem horen! De Zwalmse adviesraden zoeken jou!

Bij de start van een nieuwe legislatuur worden ook de gemeentelijke adviesraden opnieuw geïnstalleerd. Een adviesraad is een groep mensen die advies geeft aan het lokaal bestuur. Elke adviesraad behandelt een specifiek thema. Adviesraden bestaan uit zowel vertegenwoordigers van verenigingen als deskundigen. Je kan slechts 1 vereniging of organisatie vertegenwoordigen. Wie een politiek mandaat heeft, kan geen deel uitmaken van deze sociaal en cultureel geïnspireerde adviesraden. Wil je ook je steentje bijdragen aan het gemeentelijk beleid? Stel je dan tot vrijdag 26 april 2019 kandidaat voor een van volgende adviesraden:
  • cultuurraad
  • jeugdraad
  • sportraad
  • lokaal overleg kinderopvang (LOK)
  • seniorenadviesraad (SAR)
  • milieuraad


 
Kandidatuur adviesraad
            

             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory