Attest medicijnen

Eerst en vooral willen we benadrukken dat,in het belang van de andere kinderen en monitoren, een ziek kind niet thuishoort op het speelplein of op een sportkamp. Toch kan het gebeuren dat je kind medicijnen moet nemen. Per medicijn moet er een attest ingevuld en ondertekend worden. Medicijnen op voorschrift moeten ook door de dokter ondertekend worden. Stuur het attest daarna door naar naar jeugd@zwalm.be (speelpleinwerking) of sportdienst@zwalm.be (sportkampen).

Infofiche en attest medicijnen.pdf
(672,89 KB)