Coronavirus - Covid19

Eind 2019 brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Het virus bereikte ook Europa en ook ons land.  Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er zones, gebouwen of personen in quarantaine om de verspreiding van het virus te beperken. Ook de Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen en verdere verspreiding tegen te gaan. 

De algemene richtlijn blijft: vermijd situaties waar veel mensen samen komen, vermijd onnodig fysiek contact en heb bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. 

Hoe blijf ik op de hoogte van de maatregelen?

Alle van kracht zijnde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken vind je terug in het ministerieel besluit van 28 juli 2020.
Download hier een lijst met veelgestelde vragen van de Federale Overheid.  
 
Deze pagina wordt continue aangepast. Om alle wijzigingen na te kijken, verwijzen we je graag door het ministerieel besluit van 28 juli 2020 en bovenstaande lijst met veelgestelde vragen van de Federale Overheid.
 
             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory