afval

De huis-aan-huis-afvalinzameling gaat gewoon door zoals vermeld op de afvalkalender. 

Het containerpark heropent de deuren op woensdag 8 april. Wel gelden er aangepaste regels en richtlijnen die werden opgesteld door IVLA samen met het lokaal bestuur Zwalm. Het heropenen van het containerpark is geen versoepeling van de maatregelen tegen Corona. Draag zorg voor elkaar en voor jezelf. Blijf altijd en overal de maatregelen goed opvolgen! 

 • De algemene regel is en blijft nog steeds: moet je niet op het containerpark zijn, blijf dan thuis!  Stel jezelf daarom de vraag of een bezoek aan het containerpark wel essentieel is.
 • Om er voor te zorgen dat iedereen in veilige omstandigheden het containerpark kan bezoeken, ben je verplicht vooraf een afspraak te maken. Zonder afspraak kom je er niet in! 

  • Wat doe ik voor ik vertrek? 
   1. Je maakt een afspraak via de website ivla.mijnrecyclagepark.be. Heb je geen computer of smartphone, dan kan je ook terecht op het gratis nummer van de IVLA-infolijn op het nummer 0800 90 270.
    Je kan enkel een afspraak maken voor de dag nadien of later, nooit voor de dag zelf. Op de website dien je je naam en nummerplaat op te geven. Je kiest het uur waarop je wenst te komen. Groen betekent dat er nog tijd beschikbaar is, oranje is reeds gedeeltelijk bezet en blauw is volledig volzet.
    Je kan maar 1 keer per dag naar het containerpark komen en je mag maximum 2 kubieke meter afval inleveren.

   2. Het bezoek aan het containerpark wordt beperkt tot 20 minuten. Dus moet je thuis vooraf je afval sorteren. Breng je verschillende fracties mee? Kijk dan op het plannetje om de juiste volgorde van de containers te kennen en hou hier rekening mee wanneer je je auto met afval laadt. 

  • Wat is er anders op het containerpark? 
   1. Aan de ingang wordt gecontroleerd of je een afspraak hebt. Zo niet word je helaas terug naar huis gestuurd.
   2. Er mogen  slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk op het park. Moet je even wachten? Blijf dan rustig in je auto zitten.
   3. Er mag maximaal 1 voertuig tegelijkertijd lossen aan dezelfde container.
   4. Moet je bij verschillende containers zijn? Rij dan van de ene container naar de andere en vermijd verplaatsingen te voet, om zo het contact met andere bezoekers en met de parkwachters te beperken.
   5. De parkwachters helpen niet met uitladen of dragen. Zorg er dus voor dat het afval in handelbare stukken is. Een grote zetel of kast laat je thuis.
   6. Het containerpark kan op dit moment geen asbesthoudend afval aanvaarden. De beschermingsmiddelen voor het behandelen van asbest werden gedoneerd aan ziekenhuizen waar ze meer nodig zijn.
   7. De tijdelijke inzameling van landbouwfolie wordt uitgesteld naar een latere datum. 

  • Waar hou ik best nog rekening mee? 
   1. Betaling komt op de DifTar-rekening
   2. De toegang wordt een kwartier voor sluitingstijd geweigerd, dus vanaf 11.45 u. in de voormiddag en vanaf 16.45 u. in de namiddag.
   3. Beperk je bezoek tot 20 minuten
   4. Was meteen je handen wanneer je thuis komt. 

 • Na 10 april breng je luierzakken terug naar het containerpark zoals vroeger, waar je ze deponeert in de container voor luiers en incontinentiemateriaal

De textielcontainers die je langs de openbare weg vindt, zijn tijdelijk buiten gebruik omdat er de laatste weken uitzonderlijk veel textiel werd aangevoerd en de ophaler, wegens sluiting van de markt, de grote hoeveelheden niet kan verwerken. 


 


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory