Erediensten

Religieuze diensten (eucharistievieringen, gebedsdiensten,...) worden opgeschort tot en met 19 april. 
Gebedshuizen blijven wel open voor individuele bezoekers. 
 
Huwelijksceremonies in een religieus gebedshuis zijn verboden. Wel mag een huwelijksakte voltrokken worden, in intieme kring, in het gemeentehuis. Ook alle festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden. 
 
Begrafenisceremonies zijn toegestaan, maar in beperkte kring. 
 
Doopsels zijn opgeschort. 
 
Rond communies en lentefeesten werd voorlopig nog niet gecommuniceerd. 
 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory