Corona beschermingspremie Zwalmse Ondernemers

Omdat Zwalmse ondernemingen het voorbije jaar geconfronteerd werden met een omzet- en/of winstdaling als gevolg van een tijdelijke sluiting, voorziet het lokaal bestuur in een eenmalige, bijkomende compensatie ter ondersteuning van de lokale ondernemers, als teken van solidariteit.
Je kan het volledige reglement en (elektronische) aanvraagformulier hieronder terugvinden.
Vergeet bij jouw aanvraag niet alle noodzakelijke bijlages toe te voegen.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Philip Lefever op 055 48 05 83 of via lokale.economie@zwalm.be

 

Online aanvragen

           
 
Ondergetekende verklaart niet in staat van faling te zijn op het ogenblik van deze aanvraag, kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het reglement dan van toepassing is op deze aanvraag en elke vraag om inlichtingen en controle te zullen aanvaarden. Daarnaast verklaart ondergetekende op eer dat de bekomen VBM2-subsidie niet het voorwerp uitmaakt van enig onderzoek tot terugvordering wegens onterecht uitbetaald.  

            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory