Leegstand

Leegstaande woningen en panden zorgen vaak voor een onprettig zicht in de omgeving en overlast voor de buren. Het zijn tevens woningen die niet bewoond kunnen worden, terwijl er mensen zijn die dringend een passende woning nodig hebben. Om leegstand tegen te gaan wordt er sinds enkele jaren in Zwalm gewerkt aan een leegstandsregister. Daarin worden leegstaande woningen en panden opgenomen en dienen eigenaars een boete te betalen. 
 

De procedure

Bij vaststelling van de leegstand wordt de woning op een gemeentelijke vermoedenslijst geplaatst en wordt de eigenaar in kennis gesteld van het vermoeden van leegstand. Die heeft dan de kans om het tegendeel te bewijzen of ervoor te zorgen dat de woning opnieuw bewoond geraakt (door verkoop of verhuur). Wanneer na één jaar de situatie onveranderd is, wordt de eigenaar in kennis gesteld van zijn opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Aan het einde van dat jaar ontvangt hij een aanslagbiljet van 1300 euro. Nadien krijgt de eigenaar de kans om bezwaar in te dienen. Dat bezwaar wordt vervolgens door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld en al dan niet gegrond verklaard. Indien de woning het tweede jaar na opname in het register nog steeds leeg staat, bedraagt de heffing 2600 euro, het derde jaar 3900 met een plafond van 5000 euro heffing per jaar. Een aanvraag tot vrijstelling van de heffing kan je indienen door onderstaand formulier aangetekend te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. 


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory