Collectieve schuldenregeling

Voor wie?

Deze dienst is voor mensen met een overmatige schuldenlast. De Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen is een samenwerkingsverband binnen een groep van 10 OCMW's uit de regio Vlaamse Ardennen. Het betreft de OCMW's van Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Kruisem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Wortegem-Petegem, Lierde en Brakel.  Het samenwerkingsverband stelt een juriste te werk, die zich specialiseert in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling en de juriste werkt nauw samen met de sociale diensten van het OCMW.

Waar kan ik terecht?

Je kan terecht bij de sociale dienst van het OCMW, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm, tel: 055 49 91 91.

Wat kost het?

De tarifering zoals bepaald bij Koninklijk Besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar (B.S. 31 december 1998), wordt gehanteerd telkens wanneer het OCMW van Zwalm door de beslagrechter wordt aangesteld. Per handeling die de schuldbemiddelaar verricht worden erelonen en emolumenten aangerekend. Indien de schuldenaar niet in staat is deze kosten te betalen, kan een tussenkomst gevraagd worden bij het Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast. Informatie hierover kan je verkrijgen op het OCMW.

Wat moet ik meebrengen?

  • Jouw identiteitskaart;
  • Documenten aangaande uw inkomen;
  • Documenten aangaande uw schulden.

Regelgeving

Wet betreffende de collectieve schuldenregeling van 5 juli 1998.