Zwalmparel en GC De Munk

Wie mensen wil samenbrengen voor een privébijeenkomst of een georganiseerde activiteit, moet zich houden aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Welke activiteiten mogen plaatsvinden? 

 • Activiteiten in georganiseerd verband (van een club of vereniging) zijn toegelaten in groepen van maximum 50 personen en begeleid door een meerderjarige begeleider.
 • Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden:
  • Maximum 200 deelnemers binnen vanaf 01.09.2020
  • Maximum 400 deelnemers buiten vanaf 01.09.2020
 • Gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek zijn toegelaten voor:
  • Maximum 200 deelnemers binnen vanaf 01.09.2020
  • Maximum 400 deelnemers buiten vanaf 01.09.2020
   De regels voor horeca zijn hier van toepassing.
 • Gezeten recepties en banketten met een privékarakter kunnen plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met  een  maximum van 10  personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen.
 • Vraag toelating aan het college van burgemeester en schepenen indien 
  • je meer dan 200 deelnemers verwacht of
  • jouw evenement plaatsvindt op de openbare weg
   Bij dergelijke activiteiten is ook een CERM noodzakelijk. Check of je evenement de test van het risk-model doorstaat en pas het zo nodig aan via www.covideventriskmodel.be

Maximum capaciteit per zaal 

Hou steeds rekening met de maximum toegelaten capaciteit van de zaal die je huurt. Die bepaalt hoeveel deelnemers je kan toelaten op je activiteit.
 
De Zwalmparel

 Lokaal   Activiteiten waarbij deelnemers zitten   Activiteiten waarbij deelnemers bewegen (dansen,rondlopen,...)   Podiumactiviteit (artiest op een podium, zittend publiek) 
 Feestzaal    Max. 86 personen  Max. 34 personen  Max. 130 personen

Bij podiumactiviteiten moet een social distance van 1 m tussen de verschillende contactbubbels in alle richtingen gegarandeerd zijn (hart op hart berekend).

GC De Munk
 
 Lokaal  Activiteiten waarbij deelnemers zitten   Activiteiten waarbij deelnemers bewegen (dansen,rondlopen,...)
 Peerdestok   Max. 22 personen
 Max. 9 personen 
 Stampkot  Max. 31 personen  Max. 12 personen
 Keuken  Niet van toepassing  Max. 2 personen

Wie mag deelnemen? 

 • Volwassenen uit een risicogroep (65+, mensen met een ziekte) zijn welkom, maar hun aanwezigheid impliceert dat zij zelf een inschatting van het risico gemaakt hebben. Bestaat jouw doelgroep hoofdzakelijk uit 65-plussers? Raadpleeg dan zeker het Corona-ouderencharter.
 • Kinderen uit een risicogroep zijn welkom op de evenementen maar hun aanwezigheid impliceert dat hun ouders (eventueel na overleg met de huisarts of behandelende arts) een inschatting van het risico hebben gemaakt.
 • Personen die ziek zijn of de voorbije 7 dagen COVID-19 gerelateerde klachten hadden, mogen niet deelnemen aan de activiteit.

Wat verwachten we van de organisator? 

 • Respecteer de 6 gouden regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: 1,5 m afstand houden, handen regelmatig wassen, …
 • Draag steeds een mondmasker behalve als je neerzit om te drinken of eten.
 • Hou een aanwezigheidsregister bij (naam, voornaam, telefoon) van alle aanwezigen. Dit moet je 14 dagen bewaren.
 • Stel een contactpersoon/aanspreekpunt aan binnen je vereniging voor de opvolging van de veiligheidsmaatregelen.
 • Volg (indien voorzien) het circulatieplan dat zoveel mogelijk uitgaat van eenrichtingsverkeer.
 • Respecteer de maximumcapaciteit van het lokaal dat je gebruikt.
 • Zorg tussendoor voor de ontsmetting van contactoppervlakken (tafels, stoelen, doorgegeven voorwerpen …) Voorzie hiervoor zelf het nodige ontsmettingsmateriaal.
 • Drank schenken mag, maar volg hierbij de regels van het horecaprotocol: bediening aan de tafel, bediening met mondmasker, …
 • Communiceer de maatregelen naar de deelnemers van je activiteit.

Wat voorziet het lokaal bestuur? 

 • Een zaal die dagelijks verlucht of voldoende geventileerd wordt.
 • Een zaal die dagelijks gepoetst wordt met extra aandacht voor de contactpunten.
 • Bijgevolg laten we in elke zaal slechts 1 activiteit per dag toe.
 • Een handgeldispenser bij de ingang van elke locatie
 • Voldoende handzeep, papieren handdoekjes en vuilnisbakken in het sanitair
 • Een circulatieplan met grondmarkeringen en/of affiches doorheen de gebouwen
 • Poetsmateriaal in elk gebouw

Algemene regels en protocollen 

Basisprotocol cultuur
Coronagids voor sociaal cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten
Sectorgids cultuur voor podiumactiviteiten
Protocol sportbeoefening

Heb je nog vragen over jouw activiteit in Zwalm?

Neem contact op met de afdeling vrije tijd, T 055 48 05 93 of vrijetijd@zwalm.be
Succes met de voorbereidingen en veel plezier op je activiteit!


 


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory