individuele vrijwilligers

Wil je anderen helpen?
Veel inwoners, voornamelijk zij die tot de kwetsbare doelgroep behoren, zijn op zoek naar extra ondersteuning. Wil je graag helpen? Kijk dan eerst even in je eigen buurt, je eigen directe omgeving. Neem zoveel mogelijk telefonisch contact op en vermijd rechtstreeks contact. Vraag hen of je kan helpen met: 
  • boodschappen doen 
  • een bestelling afhalen bij de apotheek 
  • even te praten omdat de persoon zich alleen voelt
  • ... 
 
Wij bundelen graag alle vragen van hulpbehoevenden en matchen deze dan aan vrijwilligers die zich aanbieden. Klik door en registreer je als vrijwilliger! Vergeet je ook niet te verzekeren, zie hieronder. 
 
Je kan ook dit kaartje bij de buren in de bus steken om jouw hulp aan te bieden. Zij kunnen jou dan contacteren wanneer ze iets nodig hebben. 
 
Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens de coronacrisis
De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. 
Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.
Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.
Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.
Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

!! Babysitten en het opvangen van kinderen wordt niet gedekt door de gratis verzekering !!
De Vlaamse Overheid dringt er op aan om ook in het vrijwilligerswerk afstand te houden van elkaar en er zeker ook moet vermeden worden dat er door het vrijwilligerswerk fysieke sociale contacten gelegd worden tussen mensen die daarvoor geen band hadden. En we moeten vermijden dat er nieuwe groepen van mensen samengebracht worden. Dat is immers dé strategie om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te vertragen.

Een paar voorbeelden:
  • Ga je boodschappen doen voor mensen, zorg dan dat je die aflevert zonder dat er fysiek contact is. Laat ze achter voor de deur, of met voldoende afstand.
  • Organiseer zelf geen kinderopvang waar je kinderen bij elkaar brengt. We houden de bestaande kinderopvang open, waar kinderen bij elkaar zijn in vaste groepen en de groepen niet gemengd worden.
  • Organiseer ook geen kinderoppas voor gezinnen thuis. Kinderen moeten opgevangen worden binnen hun bestaande leefgroep, en dat is het eigen gezin (niet de grootouders!) of de kinderopvang of school waar ze al naartoe gingen. Een kinderoppas inzetten moet je zoveel mogelijk vermijden, zo breng je immers een externe mogelijk besmettingsbron binnen de gesloten groep van je gezin. Enkel als het niet anders kan (bv. zorgverleners die ook buiten de schooluren werken) en doe daarvoor beroep op een vaste oppas die zo weinig mogelijk bij andere gezinnen langs gaat.
 
Aanmelding medische reserve COVID-19
Artsen, paramedici en verpleegkundigen die ondersteuning willen bieden in de strijd tegen COVID-19 kunnen zich als vrijwilliger aanmelden via deze link 


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory