Open & aangepaste dienstverlening

De loketdiensten in het gemeentehuis en het OCMW zijn enkel nog op afspraak open.

Heb je de diensten van de gemeente of OCMW niet dringend nodig, stel je bezoek dan misschien even uit.
Toch dringend? Dan dien je voorafgaand contact te nemen.
Alle gemeentelijke diensten zijn bereikbaar op het centrale telefoonnummer 055 49 91 91, elke werkdag tussen 9 en 12 u. of via mail info@zwalm.be.
Op https://zwalm.be/default.aspx vind je de mailadressen per dienst terug, zo kan je hen snel via mail bereiken.

Daarnaast geven we je ook nog mee dat je voor tal van zaken terecht kan op ons digitaal loket. Je kan er bv. attesten en uittreksels aanvragen. 

Wij vragen je dan ook, gezien deze uitzonderlijke toestand, slechts naar het gemeentehuis en OCMW te komen voor dringende zaken en na het maken van een afspraak via het centrale telefoonnummer (055 49 91 91).

Voor het opladen van je budgetmeter maak je eveneens best een afspraak.

Ook de zaterdagopening van 4 april vervalt. 

De afvalinzameling gaat gewoon door zoals vermeld op de afvalkalender. 

Door de sluiting van het containerpark, kan je geen gebruik meer maken van de container voor luiers en incontinentiemateriaal. Daarom adviseert IVLA voor de ophaling van 27 maart de luiers, indien gewenst, rechtstreeks in de diftarcontainer te gooien.
Bij de volgende huis-aan-huisinzameling (10 april 2020) zal je de mogelijkheid hebben om luierafvalzakken aan te bieden naast je diftarcontainer. De luierafvalzakken worden vanaf dan meegenomen maar niet gewogen, aangezien je eerder al een retributie betaalde bij de aankoop van de zakken. Zorg er dus wel voor dat je de juiste zakken gebruikt, andere zakken worden niet meegenomen. Je mag maximum 3 volle zakken aanbieden.
Is de periode tot de volgende inzameling van huisvuil  te lang om te overbruggen, dan kan je ook gebruik maken van de aparte inzamelronde van luierafval die op 2 april zal georganiseerd worden. Wens je hiervan gebruik te maken, dan dien je dit vooraf aan te vragen op het nummer 0800  90 270 of 055 30 27 13. Na aanvraag worden de luierzakken op de voorziene dag aan huis opgehaald. Ook hier mag je dan maximum 3 zakken van het juiste type aanbieden. Om diensten van IVLA in deze moeilijke periode niet te overbelasten, vragen wij je hiervan enkel gebruik te maken indien het onmogelijk is om te wachten tot de volgende ophaling van huisvuil op 10 april.  
 

 

 


  


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory