Scholen en Kinderopvang

 • In de scholen worden de lessen opgeschort tot zondag 19 april. Daarna begint de paasvakantie.
  Dit geldt ook voor kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. 
  Ouders ontvangen via de school meer info over de maatregelen die worden getroffen. 
  Klik hier voor meer info over de noodopvang tijdens de paasvakantie. 

 • Universiteiten en hogescholen zetten in op afstandsonderwijs.

 • De kinderdagverblijven (crèches) blijven open.

 • De woensdagnamiddagopvang 'WOOPZ' gaat door. Ook dit onder voorbehoud van verdere richtlijnen. 
  Wel wordt met aandrang gevraagd om kinderen met ziekteverschijnselen niet te laten deelnemen aan deze activiteiten. Onze begeleiders hebben het recht om deze kinderen te weigeren. 

Alle aangeboden opvangmogelijkheden richten zich in het bijzonder tot kinderen van medisch en gezondheidspersoneel, gezagsafdelingen (openbare veiligheid) en essentiële dienstverlening, voor kinderen die enkel bij grootouders terecht kunnen en voor en kinderen uit een kwetsbare thuissituatie. Ouders die thuis werken, wordt gevraagd zelf opvang te bieden aan hun kinderen.

 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory