vakantie en jeugdwerking

Reizen
Het Overlegcomité heeft regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden. Lees alle maatregelen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Jeugdwerking

  • De buitenspeeltuin en het skatepark zijn vrij toegankelijk, uiteraard mits respect voor het samenscholingsverbod. Voor de sportvelden dien je een tijdslot te reserveren.
    Maak hier je afspraak.
  • De gemeentelijke speelpleinwerking en sportkampen mogen plaatsvinden deze zomer, uiteraard mits naleving van de specifieke protocollen.
    Inschrijven gebeurt  via onze webshop
  • Scouts & Chiro: Voor meer informatie hou je best hun website of sociale media in het oog. 

  • Voor sportactiviteiten, -stages en -kampen voor kinderen tot en met 12 jaar moet er toelating gegeven worden door de lokale overheid. Dit kan door middel van minimum 3 weken vooraf een mail te sturen naar sportdienst@zwalm.be met vermelding van de activiteit, locatie en welk draaiboek er gevolgd wordt. Voor sportkampen wordt meestal het draaiboek van Sport Vlaanderen gevolgd. 
 
 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory