woonzorgcentra - tehuizen

Rust- en verzorgingstehuizen of centra voor personen met een beperking sluiten de deuren voor doorlopend extern bezoek. 
Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zijn er een aantal uitzonderingen:
  • Externe zorgverstrekkers, stagiair(e)s, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële taken mogen wel nog binnen.
  • Woonzorgcentra en instellingen laten nu wel beperkt bezoek op een veilige manier toe. Contacteer hiervoor het woonzorgcentrum en de instelling. 
Volg de maatregelen hieromtrent op de voet via de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid
 


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory