Gebruik en huur laptop

Tijdens de coronaperiode is duidelijk geworden dat het gebruik van digitale media vrij essentieel is geworden om deel te blijven uitmaken van onze samenleving. Om je job te kunnen (blijven) uitoefenen, om toegang te hebben tot lesmateriaal, om contact te houden met oudere familieleden en kennissen of bewoners in rusthuizen, zijn verschillende digitale tools noodzakelijk.

Ook de kinderen missen heel wat kansen wanneer zij geen digitale tools ter beschikking hebben. Tijdens de coronaperiode is meer dan ooit duidelijk geworden dat een pc, laptop of tablet en een internetverbinding noodzakelijk zijn om schooltaken naar behoren uit te voeren. In de lagere school is er regelmatig nog een papieren alternatief. In middelbare scholen daarentegen wordt quasi uitsluitend met een digitale agenda gewerkt, worden taken vaak enkel digitaal aangeboden en moeten ze ook digitaal ingediend worden. De scholen gaan er ook meer en meer van uit dat de ouders digitaal geletterd zijn. Veel info wordt via mail meegedeeld, oudercontacten worden online vastgelegd.  Voor studenten in het hoger onderwijs is het bezit van een laptop onontbeerlijk, zowel om te gebruiken tijdens de les, als bij het studeren. Heel wat lesmateriaal is enkel digitaal beschikbaar. Toetsen en examens worden online afgenomen.
Kinderen hebben ten alle tijden recht op kwaliteitsvol onderwijs en dus ook nood aan de digitale tools om dit onderwijs te genieten.   

 

Maar los van de lockdown periode is en blijft de onlinewereld een heel belangrijke rol spelen in de maatschappij. Om een doktersafspraak te maken, een oudercontact voor je kind te regelen, om je bankzaken te regelen, je belastingen in te dienen, openingsuren van diensten en winkels te raadplegen, informatie of attesten op te vragen, … heb je een pc en internettoegang nodig.

 

Een deel van de bevolking heeft momenteel nog geen toegang tot internet of vindt zijn weg niet in de digitale wereld. Nog schrijnender is dat hiervoor vaak geen middelen zijn om dit te bekostigen. Voor gezinnen met schoolgaande kinderen en adolescenten is het ontbreken van digitale toegang echt niet meer van deze tijd. Om financiële redenen raakt een deel van de bevolking achterop en de kloof wordt steeds groter.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zijn zitting van 22.06.2020 een reglement goedgekeurd om de digitale kloof te verminderen. Ten behoeve van mensen/gezinnen met een laag maandelijks inkomen biedt het lokaal bestuur Zwalm de kans om tegen zeer aanneembare huurvoorwaarden toegang te krijgen tot de gedigitaliseerde samenleving via het gebruik van een operationele laptop.

 

Voor wie?

Houders van een vrijetijdspas:

-         Leefloongenieters

-         Equivalent leefloongenieters

-         Genieters van een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen

-         Mensen in budgetbeheer of budgetbegeleiding met een procedure van schuldbemiddeling overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet

-         Mensen in collectieve schuldenregeling

-         Mensen met een beperkt inkomen, wat betekent dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin lager is of gelijk aan de bedragen bepaald voor het sociaal stookoliefonds.

Hoe?

Indien je houder bent van een vrijetijdspas dan kan je via het onderstaand aanvraagformulier een laptop aanvragen.
Bezorg ons dit ingevulde en ondertekende document. Maak hiervoor een afspraak met een maatschappelijk werkster op het nummer 055 49 91 91..

 

Hoe werkt het?
Je aanvraag wordt nagekeken en voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Daarna krijg je een brief met de beslissing en eventueel een factuur met de terugbetalingsmodaliteiten (niet als je leefloon geniet).

 

Beschik je nog niet over een vrijetijdspas?
Je kan die aanvragen door een afspraak te maken met een maatschappelijk werker op het nummer 055 49 91 91.

 

 

 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
sociale.dienst@zwalm.be
T 055 49 91 91 

Al onze diensten werken enkel na afspraak. Een afspraak maak je via de centrale infolijn
(T 055 49 91 91).

De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch beschikbaar:
maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u. - 17.30 tot 19.30 u. 
vrijdag: 9 tot 12 u.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus is de sociale dienst niet bereikbaar op donderdagavond 
 

            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory