Renteloze lening stookolie

Aangezien verwarming een grote hap neemt uit het budget van gezinnen, heeft de OCMW-raad de maatregel in verband met de renteloze lening stookolie verlengd. Het OCMW kan extra ondersteuning bieden aan de inwoners van Zwalm voor wie de éénmalige aankoop van stookolie of bulkpropaangas een groot probleem wordt.

Het OCMW van Zwalm engageert zich om op zoek te gaan naar een leverancier van stookolie die een gespreide betaling van de factuur wil toestaan. Je kan hiervoor contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW.

Indien dergelijke leverancier niet gevonden wordt, zal het OCMW een gespreide betaling van de factuur organiseren: het OCMW zal een deel de factuur prefinancieren onder de vorm van een renteloze lening. Een deel van het bedrag van de factuur zal het OCMW dus betalen aan de leverancier van stookolie. Dit moet dan aan het OCMW worden terugbetaald binnen de tien maanden.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze steunmaatregel:

  • De renteloze lening kan enkel worden toegekend aan inwoners van Zwalm die verwarmen met stookolie of bulkpropaangas als hoofdverwarming en die genieten van de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds en/of waarvan het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen lager is dan of gelijk is aan € 16.000, verhoogd met € 2.844,47 per persoon ten laste. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning.
    Je moet een van bewijs van inkomsten (laatste aanslagbiljet, pensioenstrookje, rekeninguittreksels, etc.) indienen en een bewijs van kadastraal inkomen van de andere woningen dan de gezinswoning.
  • Je betaalt zelf 10% van de  factuur rechtstreeks aan de leverancier als voorschot indien je geen recht hebt op een verwarmingstoelage. Het bewijs van betaling van dit voorschot dient te worden geleverd vooraleer het OCMW het saldo van de factuur aan de leverancier zal betalen.
  • Indien je recht hebt op een verwarmingstoelage via het sociaal stookoliefonds, wordt deze aangewend voor de aflossing van de renteloze lening.
  • Je betaalt de renteloze lening terug aan het OCMW binnen maximum 10 maanden.
 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
sociale.dienst@zwalm.be
T 055 49 91 91 

Al onze diensten werken enkel na afspraak. Een afspraak maak je via de centrale infolijn (T 055 49 91 91).

De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch beschikbaar:
maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u. - 17.30 tot 19.30 u. 
vrijdag: 9 tot 12 u.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus is de sociale dienst niet bereikbaar op donderdagavond 
 

            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory