Wijkwerken Vlaamse Ardennen - afdeling Zwalm

 

Wijkwerken Vlaamse Ardennen - Afdeling Zwalm
Na maanden van voorbereidende vergaderingen ging vanaf 1/1/2018 het wijk-werken van start in onze regio. Twee steden Oudenaarde en Ronse en vier gemeenten: Zwalm, Kruisem, Lierde en Horebeke sloegen de handen in elkaar en zullen gezamenlijk het wijk-werken organiseren. Onder de vorm van een projectvereniging die de naam "wijk-werkorganisator Vlaamse Ardennen” draagt zal de regio bediend worden. De PWA-werking houdt op te bestaan.  Bij de aanvang zullen reeds 140 medewerkers aan de slag kunnen om maximaal 60 uur per maand werkervaring op te doen. Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, verenigingen, lokale overheden als de land en tuinbouw die gevestigd zijn in de deelnemende gemeenten kunnen hulp aanvragen. De prijs voor een wijk-werkcheque bedraagt 7,45 € per uur en is 30% fiscaal aftrekbaar voor particulieren. Netto komt dit neer op 5,22 € per uur. Het hoofdkantoor is gelegen in de Louise Mariekaai 7 te Oudenaarde maar in elk van de deelnemende gemeenten of stad zijn er zitdagen voorzien. Het centraal telefoonnummer is 055 30 47 69
 
Alle info betreffende de toegelaten activiteiten kan je ook  terug vinden op vdab.be/wijk-werken.

Openingsuren
De dienstverlening in het gemeentehuis van Zwalm blijft wekelijks open op woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. 
Contactpersoon voor Zwalm
Myriam Vanwinnendaele zal de bestaande activiteiten voor wijkwerken Zwalm verder uitvoeren. Zij is te bereiken via myriam.vanwinnendaele@vdab.be of 0495 84 14 90.
 
Wie kan in wijk-werken actief zijn?
Wanneer je toegeleid wordt volgt er  een informatiegesprek met de wijk-werk-bemiddelaar om jouw mogelijkheden binnen de werking te bespreken. Ook als je bestaansminimum geniet, krijg je deze kans.
Indien je voldoet aan de voorwaarden, word je ingeschreven in het wijk-werken en krijg je elke maand een prestatie-formulier. Dit is het bewijs dat je in het kader van het wijk-werken activiteiten mag uitvoeren. Zonder dit prestatieformulier kan je niet aan de slag.
Om zoveel mogelijk ingeschrevenen de kans te geven, mag je per maand maximaal 60 uren werken. Je behoudt je volledige werkloosheidsuitkering. Als je in het kader van het wijk-werken arbeid verricht, behoud je het statuut van werkzoekende.
 
Wie kan een beroep doen op het wijk-werken?
  • Privé-personen
  • Plaatselijke overheden
  • VZW's en andere niet commerciële verenigingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Bedrijven uit de land- en tuinbouw
Welke activiteiten kunnen via het wijk-werken worden uitgevoerd?
Je kan beroep doen op het wijk-werken voor een aantal werkzaamheden die niet in het gewone arbeidscircuit worden uitgevoerd. Het wijk-werk-bestuur bepaalt welke activiteiten toegelaten zijn.
Voor privé-personen zijn volgende activiteiten toegelaten: 
  • Hulp bij klein tuinonderhoud; courante taken die normaal door de gebruiker worden uitgevoerd;
  • Hulp voor bewaking of de begeleiding van zieken en kinderen, kinderopvang ten huize van de gebruiker;  
  • Hulp bij het verrichten van niet-commerciële activiteiten.
Wat de thuishulp betreft, die vroeger ook deel uitmaakte van de pwa-activiteitenlijst, verwijzen we naar het systeem van de dienstencheques die deze activiteit heeft overgenomen. www.dienstencheques.be
Heb je vragen of een bepaalde activiteit in aanmerking komt, neem gerust contact op met de wijk-werkbemiddelaar.
 
Hoe ga je tewerk?
jouw gemeente een gebruikersformulier waarop je de activiteiten omschrijft die je wil laten uitvoeren. Je betaalt jaarlijks een inschrijvingsrecht van € 7,50.
Ook de betaling verloopt eenvoudig. Op het einde van de activiteit overhandig je aan de wijk-werker voor elk gepresteerd uur een wijk-werk-cheque.  Bovendien geeft jouw aankoop van wijk-werk-cheques op naam je recht op belastingvermindering.
 
Wie komt bij jou de activiteit verrichten?
Ken je iemand die bereid is om de activiteiten uit te voeren en die ingeschreven is in het wijk-werken dan mag deze persoon de activiteit verrichten. Heb je geen kandidaat, dan zal het wijk-werken je de meest geschikte kandidaat zoeken.
Wie is ingeschreven voor wijk-werken, is automatisch verzekerd tegen arbeidsongevallen. Veroorzaken deze personen schade tijdens hun werkzaamheden, dan dekt de verzekeringspolis van het wijk-werken de burgerlijke aansprakelijkheid. Op die manier hoef je zelf geen bijkomende verzekering af te sluiten.

 

 Wijkwerken Vlaamse Ardennen - afdeling Zwalm:
Myriam Vanwinnendaele
0495 84 14 90
myriam.vanwinnendaele@vdab.be
 

Openingsuren:

Van 11/03/2020 tot en met 07/06/2020 geldt onderstaande uurregeling niet. De zitdag Wijkwerken gaat tot 07/06/2020 niet meer door. 

De wijkwerken-dienstverlening in het gemeentehuis van Zwalm is wekelijks open op woensdagnamiddag van 14 tot 16 u.

            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory