Verplichte wekelijkse rustdag - afwijkingen

Beschrijving

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.
Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. Meer info vind je op de website van de FOD Economie, K.M.O. , Middenstand, Energie

Afwijkingen

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam  of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:
- ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
- ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het ganse grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.
Afwijkingen op de verplichte wekelijkse rustdag dienen aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen.
 
Voor het jaar 2021 werden er afwijkingen toegestaan op volgende data:
- maandag 27.09.2021 tot en met zondag 03.10.2021