Omgevingsanalyse Zwalm 2018

Alle verkiezingsuitslagen van en statistieken na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden kan je nalezen op www.vlaanderenkiest.be.

Met de aanstellingsvergadering van de gemeenteraad van begin januari 2019 zullen de mandaten van een nieuwe bestuursploeg in Zwalm vastgelegd worden.
Vanaf dan kan deze bestuursploeg aan de slag. Het meerjarenplan 2014-2019 gaat dan ook zijn finaal jaar in.
De nieuwe bestuursploeg heeft de decretale opdracht om voor het einde van 2019 een Meerjarenplan 2020-2025 op te stellen. Zo’n plan bestaat uit een strategische nota (met de beleidsdoelstellingen van het bestuur voor de komende 6 jaar), een financiële nota (die de financiële consequenties weergeeft van de beleidsopties en die ook aantoont hoe het financieel evenwicht wordt behouden) en een toelichting.
Een vierde verplicht decretaal onderdeel dat als voeding en bijlage bij dit meerjarenplan moet bijgevoegd worden, is de omgevingsanalyse. Dit document werd de voorbije maanden opgesteld door de administratie en werd zopas aan de aanstaande gemeenteraadsleden bezorgd. De omgevingsanalyse is een ‘foto’ van onze gemeente. Een stand van zaken en analyse met inbegrip van allerlei studies, statistisch materiaal, lopende projecten, financiële gegevens, wetteksten en door hogere overheden opgelegde verplichtingen, …

De gemeentelijke administratie stelt deze omgevingsanalyse ook ter beschikking van de Zwalmse bevolking.

U kan ze volledig nalezen via deze link: 


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory