Jeugdraad

De jeugdraad als gemeentelijk adviesorgaan de officiële spreekbuis van de kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. De jeugdraad is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat dat gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen via de jeugdraad hun mening over het jeugdwerkbeleid te kennen geven en het jeugdbeleid mee vorm geven. Want als je een beleid wil voeren voor kinderen en jongeren, vraag je toch best hun mening?
Het gemeentebestuur is niet verplicht om het advies van de jeugdraad op te volgen, maar moet over alles wat met jeugdbeleid te maken heeft een advies vragen. Zelf kan de jeugdraad ook beslissen om advies uit te brengen.
De agendapunten op de jeugdraad kunnen zijn: subsidiereglementen, fuiven, aanplakborden, skate-parken en mountainbike-parcours, ...

Huishoudelijk reglement, statuten en leden jeugdraad Zwalm

Het huishoudelijk reglement kan je hier downloaden.
De statuten van de jeugdraad kan je hier downloaden.

De ledenlijst kan je hier downloaden

 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory