Raad lokale economie

Oprichting en statuten

In de zitting van de gemeenteraad van 28.10.2008 werd de gemeentelijke raad lokale economie opgericht en werden de statuten (gewijzigd gemeenteraad 16.03.2010 en 02.07.2013) vastgesteld. 
De inhoud van de statuten kan je hier raadplegen.
Het huishoudelijke reglement van de raad lokale economie kan je hier raadplegen.

Voorstelling van de raad

De middenstandsadviesraad is een vertegenwoordigend orgaan van het gemeentebestuur en heeft de volgende doelstellingen:
 • het behartigen van alle activiteiten en problemen van de middenstand
 • initiatieven uitlokken die het middenstands- en ambachtswezen bevorderen
 • de middenstand helpen in het realiseren van zijn doelstellingen in het bijzonder op het gebied van de logistiek
 • het zijn van een adviserend en informatief orgaan naar de gemeentelijke overheid toe en het organiseren en verbeteren van de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de middenstand.
 
Emanuel De Meuleneire
Voorzitter van de raad
 
Wouter Taelman
Ondervoorzitter van de raad

Stemgerechtigde leden van de raad
 • Isabel De Priester
 • Veerle Melkebeke
 • Erwin Van Dijcke
 • Lieven Hutse
 • Patrick De Meuleneire
 • Eddy De Vos
 • Isabelle De Naeyer
 • Tom Van Canneyt
 • Steven De Guchteneire
Niet-stemgerechtigde leden van de raad
 • Pascale Adriaens (schepen van lokale economie)
 • Sven De Lange (administratief secretaris)
 • Jan Soenen

Ondernemersplannen?

Heb je startersplannen? Ben je ondernemer? Wat kan je van het Agentschap Ondernemen verwachten?
Informatie en advies over de overheidsmaatregelen: over financiering, over het vestigen van een onderneming, over de vergunningen die je nodig hebt, over de wetgeving die je moet kennen, … Je kan ook zelf aan de slag met de subsidiedatabank of het startkompas om de haalbaarheid van jouw project te beoordelen. Voor complexe vragen kan je terecht bij een accountmanager.
Subsidies zoals de kmo-portefeuille of de ecologiepremie, voor bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen, voor hinder bij openbare werken, …

Surf naar www.agentschapondernemen.be of maak een afspraak in een van de provinciale kantoren.

Je kan met jouw ondernemersvragen vanzelfsprekend in de eerste plaats terecht bij je gemeente.