Financieel directeur

Geert Van Campenhout
Waarnemend financieel directeur
Tel: 055 48 05 82

Taken

 • leiding financiële diensten gemeente en OCMW
 • eindverantwoordelijkheid voor de boekhouding en inventaris
 • opmaak jaarrekening, balans en gemeenterekening
 • opmaak voorontwerp budget(wijzigingen) en meerjarenplan(wijzigingen)
 • invordering ontvangsten, belastingen, ...
 • voorafgaandelijke controle ( = visum ) op wettigheid/regelmatigheid van de financiële verbintenissen van de gemeente
 • uitvoering betaling uitgaven
 • crediteuren- en debiteurenbeheer
 • liquiditeitenbeheer ( leningen, beleggingen )
 • financiële analyse, (meerjaren)planning en beleidsadvies
 • lid managementteam
 • diverse rapporteringsverplichtingen o.a. inzake thesaurie, liquiditeiten, uitoefening visum, beheerscontrole

 
 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory