Algemeen directeur

Philip Lefever
Waarnemend algemeen directeur
Tel: 055 48 05 83 of 0497 30 31 70

Taken

  • algemene leiding diensten gemeente en OCMW, hoofd managementteam
  • hoofd van het personeel, bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer
  • staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid
  • staat in voor de organisatiebeheersing na overleg met het managementteam
  • adviseert de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak
  • organiseert de behandeling van de briefwisseling en het beheer van het archief
  • staat in voor het al dan niet verlenen van een uitdrukkelijke betaalopdracht bij uitgaven (= bevestiging dat de uitgave al dan niet regelmatig is)
  • verantwoordelijke openbaarheid van bestuur

 
 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory