Gemeentelijke loods

Zuidlaan 79
9630 Munkzwalm
De loods bevindt zich tegenover het station van Munkzwalm.
 
 
    Dit is de uitvalsbasis van onze technische dienst

–Algemeen groenonderhoud gemeentelijke perken, wandelwegen, bermen
–Klein herstel wegenis
–Aanleggen greppels, klinkers, grasdallen, voetpaden, …
–Verzorgen begrafenissen
–Ruimen grachten
–Plaatsen verkeerstekens
–Onderhoud schuilhuisjes openbaar vervoer
–Ondersteuning van uitleendiensten en wielerwedstrijden
–Algemeen onderhouds- en herstellingswerken gemeentelijke gebouwen
–Algemene metsel- en betonwerken
...
 
            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory