Rioleringsstelsel Moldergem, Konkelstraat, Wijlegem

De gemeente Zwalm deelt mee dat door de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, een aanvraag voor het bekomen van het ministerieel besluit houdende de verklaring tot openbaar nut werd ingediend bij het bestuur voor het project 21938BV: Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Moldergem, Konkelstraat en Wijlegem.
 
Betrokken percelen:
Zwalm, Afdeling 11, Sectie A, nummers: 215F, 108A, 114E, 109C, 132B en 437E.
 
Het openbaar onderzoek loopt van 9 juni 2021 tot en met 8 juli 2021.
 
Het dossier kan tijdens bovenvermelde periode ingekeken worden op het gemeentehuis bij de dienst grondgebiedzaken, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm na afspraak.
Gedurende het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm. De datum van de poststempel geldt als bewijs.
 
Zuidlaan 36
9630 Zwalm
grondgebiedzaken@zwalm.be

T 055 49 91 91

Al onze diensten werken enkel na afspraak. Een afspraak maak je hier of via de centrale infolijn (T 055 49 91 91).
 
De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch beschikbaar:
maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
vrijdag: 9 tot 12 u.

Medewerkers
Marjan Coppieters
afdelingshoofd grondgebiedzaken
grondgebiedzaken@zwalm.be
 
Henky Martens
deskundige mobiliteit en patrimonium
 
Anja Dick
Administratief medewerker
 
Mario Van Daele
diensthoofd technische uitvoeringsdienst
 

Gemeentelijke loods

Zuidlaan 79
9630 Zwalm

            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory