Rioleringsstelsel Moldergem, Konkelstraat, Wijlegem

De gemeente Zwalm deelt mee dat door de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, een aanvraag voor het bekomen van het ministerieel besluit houdende de verklaring tot openbaar nut werd ingediend bij het bestuur voor het project 21938BV: Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Moldergem, Konkelstraat en Wijlegem.
 
Betrokken percelen:
Zwalm, Afdeling 11, Sectie A, nummers: 215F, 108A, 114E, 109C, 132B en 437E.
 
Het openbaar onderzoek loopt van 9 juni 2021 tot en met 8 juli 2021.
 
Het dossier kan tijdens bovenvermelde periode ingekeken worden op het gemeentehuis bij de dienst grondgebiedzaken, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm na afspraak.
Gedurende het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm. De datum van de poststempel geldt als bewijs.