Plan-MER Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen

Het Plan-MER

 
Een procedure voor plan-milieueffectreportage of kortweg plan-MER is een procedure om de mogelijke effecten van het Beleidsplan Ruimte op mens en milieu in kaart te brengen tijdens de opmaak van het plan. Dit is nu van start gegaan, gezien het Team Mer de kennisgeving van het Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen volledig verklaarde op 21 juni 2021.
De kennisgeving is ter inzage van 28 juni tot en met 27 augustus 2021.

Waar raadplegen?

Hoe opmerkingen bezorgen? 

Je kan jouw opmerkingen bezorgen tot en met 27 augustus
 
  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-Mer 'Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen', Koning Albert 2 - laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via afgifte ter plekke.
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met vermelding 'Publieke inspraak plan-MER 'Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen' in de titel).
  • via afgifte van jouw opmerking bij onze dienst omgeving in het gemeentehuis.
Op de website van het Team Mer is ook een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren.