Afschakelplan Zwalm: alle info

Het zou wel eens kunnen gebeuren dat we het deze winter even zonder elektriciteit moeten doen. Er werd dit jaar een nieuw globaal afschakelplan uitgewerkt dat kan worden geactiveerd als er een schaarste optreedt. Welke gevolgen heeft dit afschakelplan voor de Zwalmse burger? 

Afschakelplan?

Het is al langer gekend dat de kans bestaat dat we tijdens de winter onvoldoende elektriciteit voorhanden hebben om aan de vraag van alle huishoudens en bedrijven te voldoen. De kans op elektriciteitsschaarste is nu veel beperkter dan vorige winter. De federale overheid en de elektriciteitscentrales hebben maatregelen genomen om de elektriciteitsbevoorrading maximaal te verzekeren. 

Om bij elektriciteitsschaarste te vermijden dat het hele net tilt slaat en uitvalt (black-out), werkte de federale overheid een afschakelplan uit. Het plan wordt enkel toegepast bij extreme nood en indien alle andere maatregelen om het aanbod te verhogen en de vermindering van het verbruik niet voldoen. Hierdoor worden enkele gebieden over geheel België zonder stroom gezet in de piekuren (van 17 tot 20 u.). Het afschakelplan tekent dit jaar 8 in plaats van 6 schijven uit, die om beurt afgeschakeld kunnen worden. Een schijf bestaat uit geografisch verspreide zones.

Beurtrol in acht schijven

Er zijn 8 schijven in het afschakelplan. De eerste keer dat er een energietekort dreigt, wordt schijf 8 mogelijk afgeschakeld, de tweede keer schijf zeven, enzovoort tot en met schijf 2.

Schijf 1 wordt enkel gebruikt voor een automatische afschakeling bij een incident en wordt dus niet afgeschakeld wanneer er in ons land een tekort dreigt. 

Wat betekent dit voor Zwalm? 

In Zwalm zijn slechts een aantal straten opgenomen in het afschakelplan.  

Dikkele: Beekweg, Brouwerijstraat, Dikkelsebaan, Hoeksken, Kuiperstraat, Munkbosstraat, Olmkensstraat 

Meilegem: Beekmeers, Kasteeldreef, Meilegemstraat

Munkzwalm: Dikkelsebaan 

Nederzwalm-Hermelgem: Biesstraat, Groenze, Lindestraat, Peperstraat, Scheldestraat en Schoolstraat. 

Al deze straten vallen in schijf 7. 

Daarnaast vallen nog enkele straten in schijf 4, waaronder: 

Rozebeke: Boembeekstraat en Mijnwerkerspad 

Sint-Blasius-Boekel: Bosseveld

Deze info vind je ook terug op de website van Fluvius: https://afschakelplan.fluvius.be/  

Crisisplan van jouw gemeente 

Ondanks het beperkte risico werkt de gemeente met een noodplanning. Deze wordt continue verfijnd en er is regelmatig overleg met buurgemeenten, de brandweer, de politie, de provinciegouverneur en de federale overheid om zo goed mogelijk te anticiperen op een afschakeling.  Meer info hierover vind je op onze website.  


Hoe verneem ik een afschakeling? 

* 7 dagen voor een eventuele afschakeling wordt de gemeente ingelicht door de federale overheid. Dit is geen definitieve beslissing maar een waarschuwing. Het bericht zal verspreid worden door de provinciegouverneur en de gemeente.  

In deze periode zal de overheid aan iedereen vragen om solidair te zijn en je energieverbruik te beperken. Dit kan een mogelijke afschakeling nog vermijden.  

* 1 dag voor de definitieve afschakeling valt dan de definitieve beslissing. De boodschap zal je vernemen via radio, televisie, kranten maar uiteraard ook via het gemeentebestuur. Hou dus ook zeker de website, Facebook en Twitter in de gaten. 

* Verwittig daarenboven zelf ook vrienden, familie en kwetsbare buren en kennissen en noteer hun contactgegevens op papier voor het geval je gsm het zou begeven. 

* Op de dag van de afschakeling zal netbeheerder Fluvius volgens een bepaald stramien de hoogspanningsposten afschakelen. De stroomonderbreking zal normaal plaatsvinden van 17 tot 20 u. 


Voor meer info over welke stappen vervolgens ondernomen worden kan je terecht op: https://afschakelplan.fluvius.be/.

Je vindt er ook tips voor de dagen vóór de afschakeling, tips voor je energieverbruik te beperken en tips voor tijdens de afschakeling zelf.  
 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory