Bekendmaking openbaar onderzoek bescherming kerkorgel Dikkele

  Facebook  Twitter  Email  Print
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
 
 
1.    Onderwerp:
Op 7 december 2017 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van het Vereecken orgel in Zwalm (Dikkele).
 
 
2.    Periode:
Het openbaar onderzoek loopt van 10 januari 2018 tot en met 9 februari 2018.
 
 
3.    Inzage:
Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:
- de dienst interne zaken van de gemeente Zwalm, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm.
- Het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19 bus 5, 1210 Brussel.
 
Meer info kan je bekomen bij de dienst Interne Zaken Zwalm: jvl@zwalm.be of 055 48 05 57
 
4.    Opmerkingen of bezwaren:
Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij de dienst interne zaken van de gemeente Zwalm, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm.
Dat kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.