Bericht van openbaar onderzoek

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt overgegaan tot een openbaar onderzoek voor de aanvraag voor het gedeeltelijk verplaatsen van de buurtweg 18 (Roborst - tussen Huttegem- en Machelgemstraat) en situeert zicht op de percelen kadastraal gekend als Zwalm, 8ste afdeling, sectie B, nrs 168k, 168l en 168h.
 
Het openbaar onderzoek heeft plaats van 01.07.2019 tot en met 31.07.2019.
 
De aanvraag kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur dienst grondgebiedzaken, Zuidlaan 36, Zwalm, 
De klachten of opmerkingen moeten per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepen worden overgemaakt voor het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het onderzoek. 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory