Burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor op komst

Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid start op 25 maart met een nieuwe burgerbevraging voor de gemeente- en stadsmonitor. 
Deze burgerbevraging verschaft het lokaal bestuur belangrijke informatie over wat jij als inwoner van onze gemeente vindt. 
In samenwerking met Statistiek Vlaanderen organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur deze grootschalige bevraging. Er zullen bijna 400 000 inwoners tussen 17 en 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst invullen. Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang.

De bevraging Gemeente- & Stadsmonitor is een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze      georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Je krijgt met  deze bevraging de kans om je mening te geven over de thema’s die in jou gemeente of stad belangrijk zijn. Als je de vragenlijst volledig  invult, maak je bovendien kans op een geschenkbon.

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We maken alleen analyses op gemeentelijk niveau en werken volgens de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer uitleg kan je vanaf eind maart terecht op www.gemeente-en- stadsmonitor.vlaanderen.be.
Op deze website kan je ook terecht om de resultaten van de vorige bevragingen te raadplegen.  
 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory