captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

  Facebook  Twitter  Email  Print
De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.
Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd  voor een captatieverbod (ontrekken van water)  in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, waaronder de Zwalm. 
Op basis van dit advies heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen  besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op onderstaande waterlopen. Op 24/07/2019 werd dit politiebesluit aangepast en uitgebreid. Het verbod geldt tot opheffing ervan door een nieuw politiebesluit van de waarnemend gouverneur. 
 
Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.
 
Meer info vind je op deze website
20190724 politiebesluit captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders.pdf
(3,57 MB)