Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen uitgebreid!

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.
De droogtecommissie stelt in haar advies van 19/05/2020 dan ook voor om een captatieverbod in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte.

Op basis van dit advies en na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen stelt wnd. gouverneur Didier Detollenaere via politiebesluit vanaf 10/06/2020 een captatieverbod in op onderstaande waterlopen. Het verbod geldt tot de opheffing ervan door een nieuw politiebesluit.
 
Het gaat om volgende waterlopen:
 
 
 

POV001: Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365)

POV002: Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr. O386)

POV003: Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS34B)

POV004: Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385)

POV005: Stroomgebied van de benedenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331)

POV006: Stroomgebied van de middenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331)

POVO07:Stroomgebied van de bovenlopen van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331) en de Pauwelsbeek (waterloop nr. OS337)

POV008: Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315)

POV009: Stroomgebied van de midden- en benedenloop van de Zwalm (waterloop nr. OS266)

POV010: Stroomgebied van de bovenlopen van de Zwalm

POV011: Stroomgebied van Molenbeek (nr. OS277)

POV012: Stroomgebied van de Passemarebeek (waterloop nr. OS275)

POV013: Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek-Kottembeek (waterloop nr. OS157)  

POVO14: Stroomgebied van bovenloop van de Molenbeek/Terkleppebeek (waterloop nr. O5197)

POV015: Stroomgebied van bovenloop van de Molenbeek/Parkbosbeek (waterloop nr. 05160)  

POV016: Stroomgebied van de Molenbeek/Beverbeek (waterloop nr. 05125)

POV017: Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. 05215)

POV01B: Stroomgebied van de Wolfsputbeek (waterloop nr. 05103)

POV020: Stroomgebied van de Rietveldbeek (waterloop nr. OS197)

POV021: Stroomgebied van de Kalken Vaart (waterloop nr. OS147)

POV022: Stroomgebied van de Sompelbeek (waterloop nr. OS130)

POV023: Stroomgebied van de Voorstesloot (waterloop OS108)

POV025: Stroomgebied van de Noord-Zuidverbinding (waterloop nr. O8040)

POV026: Stroomgebied van de Slependammewatergang (waterloop nr. O8330)

POV027: Krekengebied Sint-Laureins

o POVOZB: Isabellawatering (waterloop nr. O8280)

POV029: Afwaarts deel van de Zwartesluisbeek (waterloop nr. 08210)

POV030: Opwaarts deel van de Zwartesluisbeek (waterloop nr. 08210) .

POV031: Poelstraat (waterloop nr. O8222)

POV032: Stroomgebied van de Poekebeek (waterloop nr. O470)

 
 

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

Het blijf belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet-essentiële toepassingen te vermijden.

  


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory