De nieuwe blauwe zak

Je hebt er vast al van gehoord. Binnenkort gaan we nog meer sorteren en recycleren, want in de nieuwe blauwe PMD-zak zullen meer verpakkingen mogen dan vroeger.
Dit is evenwel nog niet het geval voor gemeenten aangesloten bij I.VL.A, zoals Zwalm.
Zeker nog in 2019 blijft de PMD-zak, waarbij de P staat voor plastic flessen en flacons, in zijn huidige vorm bestaan.
  
Waarom nog niet in Zwalm?
De uitbreiding wordt stap voor stap ingevoerd over het hele land. Een groot project dat men stapsgewijs uitvoert.
Bij de invoering zijn heel wat verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, … Er is dus heel wat afstemming tussen al deze partijen nodig zodat alle partners zich kunnen aanpassen aan verwerking van de nieuwe inhoud van de PMD-zak .
Het kan dus dat in een buurgemeente of op je werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat bij ons nog niet het geval is.
 
Wanneer dan wel?
I.VL.A. verwacht te kunnen starten met de uitgebreide PMD-inzameling in 2020.
Tot eind dit jaar wijzigen de sorteerregels dus niet. Dit wil zeggen dat in Zwalm champignonbakjes, yoghurtpotjes en plastic zakjes nog steeds bij het restafval horen of selectief kunnen aangeboden worden op het recyclagepark. Zodra dit verandert, zal dit via diverse kanalen worden gecommuniceerd.


 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory