Het college van burgemeester en schepenen van Zwalm reageert op de voorlopige bescherming van het schoolgebouw van Nederzwalm

Vandaag, 2 maart 2018, dient het gemeentebestuur alweer via de krant te vernemen dat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een voorlopige bescherming in Zwalm instelt. De derde in evenveel jaren tijd, wat ongezien is in een plattelandsgemeente.
Alweer blijkt de minister eerder met de pers te communiceren dan met de gemeente zelf. Er werd het gemeentebestuur nog niets gecommuniceerd, laat staan een advies gevraagd, wat decretaal nochtans een voorwaarde is tot voorlopige bescherming.
De minister-president, wiens partij graag de term "slanke overheid” in de mond neemt, besluit hiermee in feite alweer tot het maatschappelijk onverantwoord aanwenden van belastingsgeld.
Er wordt een opvallende ijver aan de dag gelegd om in Zwalm alle (vermeende) erfgoed te beschermen. Dat terwijl de administratie van het agentschap onroerend erfgoed nauwelijks over voldoende budget beschikt om alle beschermingspremies te kunnen uitbetalen en de Vlaamse administratie een jarenlange wachttijd heeft opgebouwd voor eigenaars die aan hun beschermde goed onderhouds- of restauratiewerken wensen te doen. Op een restauratiebesluit en premie van vb. de kerkhofmuur van Sint-Denijs-Boekel of de kerk van Roborst is het ondertussen voor het gemeentebestuur al 4 tot 5 jaar wachten. Reken bij de huidige staat van het schoolgebouw van Nederzwalm nog 5 jaar bij en de minister kan zelf de sloophamer in het schoolgebouw van Nederzwalm komen neerslaan.
Net zoals de vorige beschermingsdossiers (Rozebeke en kerkorgel Dikkele) is deze bescherming politiek geïnspireerd en niet inhoudelijk. Het beschermingsdossier van het kerkorgel van Dikkele werd door de adviescommissie onroerend erfgoed, waarin alle nationale erfgoedexperten zetelen, zelfs onwaardig voor het agentschap genoemd en negatief geadviseerd. Maar die objectiviteit en inspraak wordt door de minister weinig tot niet gehoord. Gebouwen of onderdelen van gebouwen die deel uitmaken van de lange termijnvisie van het gemeentebestuur van Zwalm dat eindelijk een realistisch, rationeel en verantwoord patrimoniumgebruik in onze gemeente voorstaat, worden plots kost-wat-kost of met spoed beschermd.
Het gemeentebestuur zal, eens formeel op de hoogte gesteld van de voorlopige bescherming, de aangeleverde argumentatie bekijken en gepast adviseren. Volgens de beschermingsprocedures ingeschreven in het decreet onroerend erfgoed dient er ook nog een openbaar onderzoek te worden georganiseerd. Wordt dus vervolgt. 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory