Infomarkt en inspraak Masterplan Munkzwalm

  Facebook  Twitter  Email  Print

Kom u informeren en laat uw stem horen. 

De komende jaren werkt uw gemeentebestuur aan een ingrijpend project, het MASTERPLAN MUNKZWALM. Bij het studiewerk dat hieraan voorafgaat, zouden wij graag een beroep doen op u.
U heeft misschien al gehoord dat we het ‘woonuitbreidingsgebied
Decoenestraat’ willen ontwikkelen met o.a. een woonzorgzone voor onze senioren. Het Masterplan Munkzwalm is echter veel breder dan dit. Met het project willen wij ook inzetten op het verhogen van de verkeersveiligheid en de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van ons centrumdorp.
Een studiebureau heeft al een eerste analyse en inventaris gemaakt.
Bij de volgende belangrijke stap willen wij graag uw mening.

Hiervoor nodigen wij u graag uit op de infomarkt waar wij samen met de ontwerpers meer uitleg geven over wat al dan niet mogelijk is en om naar u te luisteren.

Het startschot wordt gegeven met een toelichtende presentatie over het reeds verrichte werk op woensdag 20 februari om 19.00 uur.
Daarna blijft de infomarkt vrij te bezoeken op
- donderdagvoormiddag 21 februari van 9.30 tot 13.00 uur
- vrijdagnamiddag 22 februari van 13.00 tot 17.00 uur
- zaterdagvoormiddag 23 februari van 9.30 tot 13.00 uur

Deze infomarkt zal plaatsvinden in de grote raadzaal van het gemeentehuis Zuidlaan 36 in Zwalm.
Zo krijgt ieder de kans om bezorgdheden, vragen en bedenkingen te delen.
Maak van deze geboden gelegenheid gebruik, want het Masterplan Munkzwalm is in het belang van ons allemaal!

Tot binnenkort.

Meer inlichtingen: stedenbouw@zwalm.be