Infrabel sluit overwegen

  Facebook  Twitter  Email  Print
In de nabije toekomst wordt in onze gemeente een aantal spoorwegovergangen gesloten. 
Een duidelijke timing hierover is er niet.
Het beheer van de spoorwegovergangen valt onder Infrabel, de uitbater van het spoorwegennet, een zusterbedrijf van de NMBS.
De sluitingen hebben op de eerste plaats te maken met veiligheid. Elk jaar gebeuren er immers gemiddeld 45 ongevallen aan overwegen. 
Vandaar dat Infrabel ernaar streeft om het aantal kruisingen tussen spoor- en wegverkeer op het hele Belgische grondgebied zo veel mogelijk te verminderen. 
Daarnaast vergt het jaarlijks onderhoud heel wat overheidsmiddelen en vormen ze vaak een oorzaak van vertragingen.