Invoering "knip" Paulatemstraat

In de loop van deze week (15 -21 juli) wordt in de Paulatemstraat een "knip" ingevoerd.

De Paulatemstraat wordt reeds lange tijd geplaagd door sluipverkeer. Omdat ingrepen in het verleden niet het beoogde effect hadden, zal nu een nieuwe proefopstelling worden opgezet gedurende een periode van maximum 6 maand.

Aanvullend op de bestaande verkeersregeling zal een knip worden ingevoerd op de aangegeven locatie op de bijgevoegde kaart. De nodige verkeersborden zullen duidelijk aangeven dat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is. Aangelanden kunnen uiteraard hun woning bereiken. Daarnaast kunnen fietsers, voetgangers, bromfietsen type B en paarden zich wel doorgaand verplaatsen.

Overtredingen van de verordening zullen gestraft worden met politiestraffen.  
De buurtbewoners zullen na de proefperiode worden uitgenodigd door het lokaal bestuur om de situatie te evalueren.

  


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory