Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

De Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt.

De Provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Ook jouw mening telt!
Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen.
In het najaar van 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken. De conceptnota omvat het ontwerp van het ruimtelijk beleid dat de Provincie wil vastleggen. Tijdens de publieke raadpleging kan je jouw opmerkingen of bezwaren met de Provincie delen. De raadpleging loopt van 16 september 2019 tot en met 14 november 2019.
De conceptnota is te bekijken via de website ruimte 2050, in het Provinciaal Administratief Centrum (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent) of bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis.

Op 8 oktober 2019 wordt er ook een participatiemoment georganiseerd.
Indien je graag jouw suggesties toelicht en in debat gaat met de Provincie en andere experts over deze conceptnota, ga dan zeker langs op het participatiemoment in Gent. 
Je kan hiervoor inschrijven vanaf midden september op onderstaande website.

Meer info:
www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

  


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory