Mededeling in kader van het decreet lokaal bestuur


In uitvoering van artikel 91§2 laatste lid van het decreet lokaal bestuur deelt de algemeen directeur bij deze mede hoe de verdeling van zetels binnen het Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) zich voordoet.

Het BCSD zal uit 6 leden bestaan (+ voorzitter). Na het toepassen van de hiertoe vastgelegde formule in het decreet lokaal bestuur - en rekening houdende met ingediende lijstenverbindingen - is de zetelverdeling door de algemeen directeur conform het decreet lokaal bestuur voor de 6 leden als volgt vastgelegd.:
Open VLD : 3 zetels
Lijstenverbinding  CD&V Plus / N-VA / VoorZwalm : 3 zetels 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory