Meldpunt discriminatie huurmarkt

Sinds 1 januari 2021 kan je terecht bij onze dienst Leven & Welzijn wanneer je denkt het slachtoffer te zijn van discriminatie op de huurmarkt. Een van onze medewerkers zal luisteren naar je verhaal en wanneer het gaat om een concreet aantoonbaar geval van discriminatie omwille van leeftijd, religie, huidskleur, financiële situatie, ... zal een dossier worden opgemaakt dat verder zal worden behandeld door Unia. Unia is een interfederale, onafhankelijke instantie die als doel heeft discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te creëren voor alle inwoners. 
Je kan onze dienst Leven & Welzijn contacteren op welzijn@zwalm.be of 055 49 91 91.


 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory